PLAYROOM - Acts without words

PLAYROOM - Acts without words

Dramaturgi og instruktion: Pierangelo Pompa Skuespillere og musikere: Domenico Mannelli, Sara Moscardini, Barbara Tholozan Musik: Domenico Mannelli og Altamira Studio Teater

Tilskuerens alder: 9 +. Playroom er refusionsgodkendt

”Et kropssprog, som synes af en anden verden. Atmosfæren er tynd som på toppen af Himalaya. Forestillingen kommunikerer sanseligt og intuitivt. Skuespillerne står for spil, dans, mimik, musik og sang. Man kan ikke andet end blive draget af den særegenhed, præcision og musikalitet, hvormed de to unge skuespillere skaber stemninger, atmosfære og små fortællinger med deres kroppes udtryk og ansigters mimik.” (Teateravisen)

To skuespillere sidder i deres omklædningsrum og forbereder de sidste detaljer før prøven.

Pludselig bliver en rød og en blå dukke ”kastet” ind i den sorte firkant – et lukket rum, som de ikke kan slippe ud af. De har glemt hvorfra de kom og de ved ikke hvortil de skal. Ensomme og forladte føler de sig fortabte i et ukendt og potentielt farligt rum. Skjult i mørket trækker den musikalske dukkefører i skæbnens enigmatiske tråde, mens han slår tiden for lykke og ulykke an.

Nærhed tvinger dukkerne til at mødes. De mærker begær og afslag, nysgerrighed og aggressivitet, de tiltrækkes og de frastødes. Verden, og dens uendelige konflikter, stormer i den lille firkant. Børnedukkerne virker til både at have glemt deres fortid og deres fremtid: Er der stadig noget af deres uskyld tilbage? Er de stadig i stand til at lege sammen?

To sorte skygger danser bag dem, beskyttende og diskrete. Mens de spiller glemte spil og synger fremmede ord med velkendte stemmer, holder de mindet om fortiden, som måske endnu ikke helt er tabt, i live. Følgende i deres fodspor glemmer dukkerne at rummet har fire vægge, og sammen finder de den nemme måde at flyve ud derfra.

Prøven slutter; de to skuespillere forlader legerummet sammen med musikeren. Teatret har været mødet med ”hin-anden”.

ENGLISH

”A body language, which seems of another world. The atmosphere is thin as on the top of Himalaya” (Teateravisen)

Two actresses sit in their dressing room, preparing the last details for the rehearsal. Suddenly, a red and a blue puppet are “thrown” into the black square: a closed room, which they cannot escape from. They've forgotten where they come from, they don't know where they go. Lonely and abandoned, they feel lost in an unknown and potentially hostile space. Hidden in the dark, the musical puppetteer pulls the enigmatic threads of destiny, beating the time of fortunes and misfortunes. Proximity obliges the puppets to the meeting with the other, going through desire and refuse, curiosity and aggressivity, attraction and repulsion. The world storms in the small square with its eternal conflicts. The children-puppets seem to have forgotten both their past and their future: is there anything left of their innocence? Are they still able to play together? Two black shadows dance behind them, protective and discrete. Playing forgotten games, singing foreign words with familiar voices, they keep alive the memory of a past, that is maybe not completely lost. Following them, the puppets will forget that the room has four walls, finding together the easy way to fly out. The rehersal is finished; the two actresses leave the playroom together with the musician. Theatre has been the meeting with “an-other”.

Review from Teateravisen (in Danish)

Dossier performance in English, Danish, Italian