BY HEART - theatre concert for another time

BY HEART - theatre concert for another time

ENGLISH

Dramaturgy and directing: Pierangelo Pompa Actors and musicians: Domenico Mannelli and Barbara Tholozan Text: dialogues and montage by Pierangelo Pompa, with quotations from the poetic tradition of the 20eth century. The performance can be presented in English or in Italian Music: composed by Altamira Studio Teater or arranged from traditional and modern melodies

A performance about love, the past, the present and the future. About believing in something, when it is almost meaningless.

“Look, look!”. An old woman and an old man, a couple of blind street musicians. 45 minutes of clownish music and poetry. The 20th century in two square meters. A tango and Thomas Eliot, a valzer and Zbigniew Herbert, Primo Levi and Samuel Beckett singing a corsican psalm. The songs reminiscent of old stories, the words recall forgotten myths: voices from all the regions of a lost time. Love and revolt, prayer and tears, hope and disenchantment: the living echo of inactual dreams. In front of the musicians the street seems to be deserted. No listener stops by, no coin falls in the box. Still, they offer their music to an invisible listener. Sweetly clinging to one another, they playfully challenge a deafening silence. “Look! Look!”, says the woman: the stand in front of them is empty, the music has been forgotten. Still, they perform with irreducible enthusiasm, reading their melodies from a secret inner score. In the absence of a path to follow, they play what they've been keeping by heart. But whom are they really singing for? “A child is coming and a child has gone”, says the lullaby. At the end of the day, no coin is in the box. But maybe some spectators have passed by. Maybe, behind this concert for nobody, a ritual of rebirth is being celebrated. And behind the black glasses of the blind musicians, their eyes are still blue.

“We've got only what we gave. We've got only our own songs”. “Let's go home now. We'll come back another time”.

A theatre concert for another time.

DANISH

BY HEART - teaterkoncert for en anden gang

Med: Domenico Mannelli and Barbara Tholozan Dramaturgi og instruktion: Pierangelo Pompa musik: komponeret eller i et arrangement af traditionelle og moderne melodier af Altamira Studio Teater tekst: dialog og tekstmontage ved Pierangelo Pompa, med citater fra det tyvende århundredes poetiske tradition. Forestillingen opføres på engelsk

En forestilling om kærlighed, fortiden, nutiden og fremtiden. Om det, at tro på noget, når det næsten ikke giver mening.

“Se der! Se der!” En gammel kvinde og en gammel mand, et par blinde gademusikanter. 45 minutter klovneagtig musik og poesi, det tyvende århundrede på to kvaderatmeter. En tango og T. S. Eliot, en vals og Zbigniew Herbert, Primo Levi og Samuel Beckett der synger en korsikansk salme. Sangene minder om gamle fortællinger, ordene genkalder glemte myter: stemmer fra alle den tabte tids regioner. Kærlighed og oprør, bøn og gråd, håb og desillusion: forældet drømmes levende ekko. Foran musikerne synes gaden at være mennesketom. Ingen tilhører standser op, ingen mønter falder i kassen. Stadivæk, faldbyder de deres musik til en usynlig tilhører. På det sødeste hænger de ved hinanden, de udfordrer legende en øredøvende stilhed. “Se der! Se der!” siger kvinden. Nodestativet foran dem er tomt, musikken er blevet glemt. Endnu, optræder de med irreducible entusiasme: de læser deres melodier på et hemmeligt indre nodeblad. Da de ikke har et spor at følge, spiller de, det de kan udenad. By heart, igennem hjertet. Men hvem er det de virkelig synger for? “Et barn kommer og et barn er forbi” hedder det i vuggesangen. Ved dagens afslutning er der intet i kassen. Men måske har nogle tilhører passeret. Måske bliver der - bag denne koncert for ingen – gennemført et genfødselsritual. Og bag de blinde musikanternes mørke briller er deres øjne stadig blå.

“Vi har kun hvad vi gav. Vi har kun vores egne sange” “Lad os gå hjem nu. Vi kommer tilbage en anden gang”.

En teaterkoncert for en anden gang.

Dossier performance in English, Danish, Italian